2 F

Frivillighet och Flyt – så byggs träningen upp.
När Planen och Planeringen är klara, startar den direkta träningen av momentet enligt de 2 F.
Frivillighet.
”Ju mer aktiv en individ är i inlärningen, desto mer effektiv är den”.
Det innebär att hunden själv ska få prova sig fram till vad som lönar sig. Alltså vad som ger klick och belöning, men vi låter inte hunden pröva hej vilt eftersom det då blir mycket fel och även det är inlärning
Så vi använder olika targets; som musmatta, ståplats och fingertarget, för att snabbare få fram rätt beteende.
Vi tillrättalägger också miljön på så vis att vi startar träningen i hemmamiljön, utan  störningar. När det fungerar går vi vidare till att träna ute på stan där hunden kan frestas av både andra hundar och människor.
Flyt.
När hunden kan utföra ett moment flera gånger i rad; dvs under flyt, så kan vi anse att hunden kan momentet. Hunden ska alltså direkt efter den svalt godiset, erbjuda nästa moment och är det riktigt bra flyt, kommer vi upp i 10 – 15 moment i minuten.
Här kan vi också börja lägga på signal på momentet. Alltså när hunden genomför momentet någorlunda bra, ger vi signalen.